Page 24

Point Interiørdesign

FUNKSJON Helt sentralt i vår virksomhet står hensynet til funksjonalitet. Dette preger vår kommunikasjon, så vel utad - med kunder og kunders kunder, som innad – med hverandre i Point. Idealet om funksjonalitet skal være tydelig i et hvert prosjekt – uansett størrelse, fra et overgripende helhetsperspektiv og helt ned til detaljnivå. For oss handler funksjonalitet om varige løsninger og fleksibilitet. Vi etterstreber konstant løsningsorientering basert på en resursøkonomisk tankegang. 24


Point Interiørdesign
To see the actual publication please follow the link above